Hinnoittelu ja sopimukset

  Miles ERP:ssä voit hinnoitella tilaukset
 • automaattisesti tai manuaalisesti
 • ennakkoon tilausta syötettäessä tai tilauksen jälkikäsittelyn yhteydessä
 • taksamittarilla ja tuoda ajot maksutapahtumatietoineen järjestelmään
Tilauksen kirjaaminen
  Ennakkohinnoittelu:
 • Asiakkaan kuljetus­sopimukset
 • Hinnoittelu­taulukko
 • Tuote­hinnoittelu
 • Manuaalinen ennakko­hinnoittelu
Tilauksen suorittaminen
  Suoritettaessa:
 • Ajon kilometrit automaattisesti
  paikannus­laitteesta
 • Kuljettajan kirjaamat toteumat
 • Hinta taksamittarilta
Tilauksen jälki­käsittely
  Hinnoittelu toteumien mukaan:
 • Asiakkaan kuljetus­sopimukset
 • Manuaalinen hinnoittelu ja
  ennakko­hinnoittelun tarkistus
Laskutus

Kuljetussopimukset

Ohjelmistossa on monipuoliset mahdollisuudet tilausten automaattiselle hinnoittelulle kuljetussopimusten avulla. Sopimus voidaan määrittää koskemaan kaikentyyppisiä tilauksia, tai se voidaan yksilöidä koskemaan vain jotain tiettyä tilaustyyppiä – lisäksi tarkentavana tai tilauksia niputtavana tekijänä sopimuksella voidaan käyttää vapaamuotoista tilaustunnusta.

Kuljetussopimus voi olla asiakaskohtainen, tai samaa sopimusta voidaan käyttää usealle asiakkaalle. Lisäksi jokaiselle asiakkaalle voidaan tarvittaessa käyttää kahta eri sopimusta: voit määritellä milloin laskutusjaksolla ensisijaisesta sopimuksesta siirrytään toissijaisen sopimuksen käyttöön.

Yksittäinen kuljetussopimus voi sisältää samanaikaisesti useita hinnoitteluperusteita: sopimuksessa voi olla esimerkiksi sekä kiinteä vakiomaksu, kilometrihinta että kuljettajan työtunteihin perustuva hinta. Voit lisätä sopimukselle myös minimilaskutuksen ja -tunnit sekä useita lisämaksuja kuten esimerkiksi:

 • polttoainelisän
 • apumiehen laskutettavat tunnit
 • tietullit
 • tarjoilujen hinnat

Tilausta tallentaessasi näet sopimuksen mukaisen hinnan, ja mikäli tilaus toteutuu suunnitellusta poikkeavalla tavalla, voit tarkistaa hinnoittelun tilauksen jälkikäsittelyn yhteydessä: ohjelma luo automaattisesti lisäkilometreistä ja -tunneista erilliset laskurivit.

Hinnoittelutaulukko

Järjestelmä osaa automaattisesti ennakkohinnoitella tilaukset vapaasti määriteltävän hinnoittelutaulukon mukaan. Hinnoittelutaulukko on kätevä työkalu esimerkiksi kiinteän vyöhykepohjaisen hinnoittelun toteuttamiseen. Siihen voidaan määritellä rajattomasti hinnoittelurivejä, jotka perustuvat esimerkiksi:

 • tilauksen tyyppiin
 • postinumeroalueisiin
 • lähtö- ja kohdekaupunkiin
 • kyydittävien lukumäärään
 • kuljetuksen kokonaispainoon

Tilausta tallennettaessa järjestelmä tarkastaa, löytyykö hinnoittelutaulukosta tilauksen tietoja vastaava hinnoittelurivi, ja laskee hinnan automaattisesti.

Tuotehinnoittelu

Henkilöliikenteessä kuljetuksia voidaan tuotteistaa, ja tuotteistetuista kuljetuksista saadaan muodostettua asiakkaille lähetettävä hinnasto. Toiminto soveltuu hyvin esimerkiksi ryhmille tarjottavien kiertoajeluiden automaattiseen hinnoitteluun. Voit määrittää tuotteelle esimerkiksi:

 • kiinteän hinnan, tai hinnoittelu voi perustua kilometreihin tai aikaan
 • asiakasmäärän vaikutuksen hintaan
 • asiakasryhmäkohtaiset alennukset
 • voimassaoloajan
 • viikonpäivät, jolloin kuljetus on saatavilla