Palkanlaskenta

Voit hoitaa palkanlaskennan ja palkkojen maksatuksen alusta loppuun Miles ERP:n avulla, mutta halutessasi voit myös siirtää tarvittavat tiedot ulkoiseen palkanlaskennan järjestelmään.

Miles ERP tukee monenlaisia palkkausmalleja kuten kuukausi-, provisio- ja tuntipalkkausta.

  Tuntipalkkaus voidaan suorittaa:
 • suunniteltujen työvuorojen mukaisesti
 • kuljettajan mobiilikäyttöliittymässä antamien tietojen perusteella
 • tilausten toteumien perusteella
  Tuettuna ovat myös:
 • aluekohtainen palkkaus
 • vuorolisät
 • hälytystyölisä
 • kulukorvaukset
 • ennakonpidätys
 • palkan sivukulut
 • ammattiliittojen jäsenmaksut
 • työnantajamaksut
 • liukuva työaika ja työaikapankki

Palkkatapahtumat ja -raportit

Kun palkkatapahtumat on luotu, järjestelmä luo pankkiin lähetettävän palkka-aineiston maksatusta varten, ja saat käyttöösi kattavat palkkaraportit, joista näet esimerkiksi:

 • työntekijöiden palkkaerittelyt
 • yhteenvedon kaikista palkkatapahtumista, sairauslomista ja päivärahoista

Vaikka joitakin tilauksia ei vielä olisikaan hyväksytty laskutukseen, voidaan niihin liittyvät palkat esikäsitellä etukäteen – näin palkkatapahtumat saadaan luotua esimerkiksi jakson vaihteessa, jolloin palkkoihin liittyvien tilausten hinnoittelut ovat usein vielä kesken.

Palkkatapahtumia voidaan käyttää apuna tilausten katelaskennassa.

Liittymät ulkoisiin järjestelmiin

Palkkatapahtumista voidaan muodostaa myös siirto- ja raportointiaineistoja muita ohjelmia varten. Miles ERP:ssä on tuki useille palkanlaskennan järjestelmille.