Työajanseuranta

Toimiva työajanseuranta varmistaa henkilöstöresurssien tehokkaan ja työehtosopimusten mukaisen käytön.

Miles ERP tukee erilaisia työhön kirjautumisen käytäntöjä: mobiilikäyttöliittymän kautta töihin voidaan kirjautua vaikka tien päältä, ja toimipaikoissa voidaan käyttää keskitetysti yhtä laitetta henkilöstön työhöntulojen ja vuorojen lopetusten kirjaamiseen.

Myöhästymiset työvuorosta näkyvät esihenkilöille ja toimistolle, ja niitä varten voidaan automatisoida myös työntekijälle itselleen lähtevä tekstiviestimuistutus.

Työajanseurannassa mobiilikäyttöliittymä on erityisen hyödyllinen – sen avulla kuljettajat voivat:

  • kertoa mitä ovat tekemässä syöttämällä sekä työlajin että tarvittaessa työvaiheen kuvauksen reaaliaikaisesti
  • tallentaa toteutuneiden kuljetusten tiedot sekä mahdolliset tuntikirjaukset ja kulukorvaukset
  • tallentaa työvuoroon kuuluvat päivärahat
    • järjestelmä osaa laskea päivärahat myös automaattisesti

Joidenkin tilausten kohdalla, esimerkiksi linjaliikenteessä, kuljettajat eivät poikkeustilanteita lukuun ottamatta syötä lainkaan tilauksen toteumatietoja tai työlajeja manuaalisesti. Tällöin työajanseurannan aineisto on mahdollista muodostaa automaattisesti toteutuneiden tilausten pohjalta.

Integraatiot muihin järjestelmiin

Tuntikirjauksia saadaan tuotua järjestelmään myös muista työajanseurannan palveluista.
Voit niin ikään siirtää työajanseurannan aineiston Miles ERP:stä toiseen palveluun.

Työvuorojen jälkikäsittely

Kuljettajien toteutuneet työvuorot näytetään graafisena esityksenä, joka sisältää työpäivän kaikki tilaukset sekä niihin liittyvät työlajit ja -tunnit. Ohjelma hakee näkymään automaattisesti sellaiset työvuorot, jotka vaativat huomiotasi. Ne voidaan mukauttaa työehtosopimuksen mukaisiksi nappia painamalla, jolloin järjestelmä esimerkiksi sisällyttää työvuoroon pisimmän palkattoman katkon ja erimittaiset odotukset.

Työvuoroihin liittyviä tuntikirjauksia, kulukorvauksia ja päivärahoja voidaan tarvittaessa myös manuaalisesti syöttää ja muokata ennen vuoron hyväksymistä. Jos kuljettajalta puuttuu tuntikirjausmerkintöjä tai työajanseurannan aineistossa on epäselvyyksiä, hänelle voidaan lähettää selvityspyyntö tekstiviestinä suoraan sovelluksesta.

Voit hyväksyä työvuorot yksitellen tai kaikki kerralla ja muodostaa niistä sen jälkeen palkkatapahtumat.