Työehtosopimukset

Työehtosopimukset ovat Miles ERP:ssä kiinteästi osa liiketoimintasi hallintaa. Niiden avulla luot järjestelmääsi raamit henkilöstöön liittyville toiminnoille. Ohjelma valvoo, että päivittäiset toimet hoituvat määrittämiesi sääntöjen puitteissa ja ilmoittaa mahdollisista poikkeamista.

Miles ERP sisältää valmiit asetukset AKT:n 2-viikkojaksolle – voit muokata niitä ja määritellä yrityksesi käyttöön myös kokonaan uusia työehtosopimuksia. Sopimukset voivat Miles ERP:ssä vaihdella työntekijäkohtaisesti, eli käytössänne voi olla yhtä aikaa useita erilaisia työehtosopimuksia.

Työvuorot sovitetaan automaattisesti työehtosopimukseen sekä henkilöresursoinnin että vuorojen jälkikäsittelyn yhteydessä:

 • mikäli työvuoro on lyhyempi kuin sopimuksessa määritelty vuoron minimikesto, työvuoro täydennetään minimikeston mukaiseksi
 • järjestelmä etsii pisimmän palkattoman katkon, ja työvuoroon sovitetaan mahdolliset odotukset (esim. <30 min ja ≥30 min)
 • sairauslomapäivä voidaan tunnittaa työvuorosuunnitelman mukaisesti tai 8 tunnille

Apuna resursoinnissa

Henkilöresursoinnin yhteydessä Miles ERP auttaa varmistamaan, että työvuorot rakentuvat määrittämiesi työehtosopimusten mukaisesti. Apunasi ovat esimerkiksi:

 • työntekijäkohtaiset tiedot jakson suunnitellusta ja toteutuneesta työajasta
 • lomien, sairauslomien ja pekkasten seuranta
 • jaksoittaisten ja viikoittaisten vapaapäivien vähimmäismäärän tarkastus
 • vuorokautisten ja lyhennettyjen vuorokautisten lepoaikojen tarkastus

Vaikutukset palkanlaskentaan

Palkanlaskennassa huomioidaan esimerkiksi seuraavat työehtosopimusten mukaiset määritykset:

 • lomat, sairauslomat ja pekkaset
 • juhlapyhien ja juhlapyhien aattojen lisät
 • ajon tyypistä riippuvat palkan korotusosat, kuten ADR-lisä
 • jakson täydennystunnit
 • ylityökorotukset
  • esimerkiksi ensimmäisiltä 12 tunnilta 50% ja sen jälkeisiltä tunneilta 100% ylityökorvaus
 • aluekohtainen palkkaus ja vuorolisät
 • palkanlisät, kuten ilta-, yö- ja sunnuntailisät
 • erilaiset päivärahat