AjojärjestelyAjojärjestely-sovelluksessa näet järjestelmäsi ajotilanteen. Sovellus auttaa valitsemaan tilauksille autot ja löytämään niille sopivat kuljettajat. Työvuorosuunnittelun tavoin ajojärjestely-näkymä muodostuu järjestellyistä ja järjestelemättömistä tilauksista ja sisältää monipuoliset toiminnot kaluston ja tilausten ryhmittelyyn ja käsittelyyn. Lisäksi näet reaaliaikaiset tilatiedot kunkin auton parhaillaan suorittaman tilauksen työvaiheesta.

Kun teet ajojärjestelyä, Miles ERP suorittaa samalla runsaasti erilaisia tarkastuksia ja ilmoittaa sinulle niihin liittyvistä mahdollisista ongelmista. Siirtäessäsi kuljetuksen auton suoritettavaksi järjestelmä tarkastaa esimerkiksi:

  • kuljetuksen vaatiman kapasiteetin
  • asiakkaiden asettamat tai kuljetukseen liittyvät kalustovaatimukset
  • auton käytettävyystilanteen sisältäen myös
    • tilauksiin liittyvät siirtymäajat
    • huollot
  • tilaukselle soveltuvien kuljettajien käytettävyystilanteen
  • työehtosopimuksen asettamat rajoitukset työvuoroille kuten esimerkiksi lepoajat

Mikäli järjestelmässänne on useita yrityksiä ja yksiköitä, jokaiselle voidaan tarvittaessa määrittää omat ajojärjestelijänsä. Tarpeen tullen yhden yksikön vastaanottama tilaus voidaan ajojärjestellä toisen yksikön suoritettavaksi.

Automaattinen ajojärjestely

Tilaus lähimmälle autolle

Taksiliikenteessä Miles ERP voi tehdä ajojärjestelyn ja ajojen välittämisen autoon myös täysin automaattisesti GPS-paikannusta ja osoitetietojen geokoodausta hyödyntäen: ohjelma etsii tilauksen lähtöosoitetta lähimpänä olevan sopivan auton ja välittää tilauksen sille. Auton kuitattua ajon suoritettavaksi järjestelmä ilmoittaa asiakkaalle arvioidun saapumisajan.

Kun toiminto yhdistetään heti-tilaus-nettilomakkeeseen, voidaan tilauksia käytännössä välittää suoraan asiakkailta autoihin ilman tilaustenkäsittelijän työpanosta.

Tilausten tasapuolinen jakaminen

Tavarankuljetuksessa tilauksia voidaan ajojärjestellä automaattisesti eri autoille tai yksiköille vuorotteluperiaatteella. Voit määritellä järjestelmään listan, jonka mukaisesti tilauksia tarjotaan autoille vuorotellen. Mikäli kuljettaja ilmoittaa, ettei auto voi suorittaa tilausta, sitä tarjotaan muille autoille.

Vuorolistoja voi olla useita ja niiden avulla voidaan ajojärjestellä automaattisesti joko kaikki tai vain tietyntyyppiset tilaukset.