TyövuorosuunnitteluMiles ERP auttaa toteuttamaan työvuorosuunnittelun joustavasti ja optimoi henkilöresurssien käytön työturvallisesti.

Järjestelmä tarjoaa työvuorosuunnitteluun kaksi sovellusta: henkilöstön käytettävyyssuunnittelu tehdään Kalenterissa, ja suunnitelmaa voidaan tarkentaa varsinaisessa Työvuorosuunnittelu-sovelluksessa järjestelemällä suoritettavat tilaukset kuljettajille etukäteen.

Käytettävyyskalenteri

Kun haluat tietää, missä vuorossa ja minä päivänä kukakin on käytettävissä työtehtäviin, Kalenteri-sovellus tarjoaa nopean vastauksen: se näyttää työntekijöiden päiväkohtaisen käytettävyyden kootusti yhdessä näkymässä. Näet siitä esimerkiksi työntekijöiden ylityöt sekä toteutuneet ja suunnitellut tunnit.

Kalenteriin merkitään jokaisen työntekijän kohdalle suunnitelmat työssäolosta ja esimerkiksi lomista ja pekkasista. Näkymässä näytetään myös ilmoitukset sairauspoissaoloista sekä loma-, vapaa- ja vuorotoiveet, jotka työntekijä itse on lähettänyt järjestelmään mobiilikäyttöliittymän kautta.

Näistä merkinnöistä muodostuva käytettävyyssuunnitelma voi joissakin tapauksissa – esimerkiksi taksien ajovuorojen kohdalla – toimia valmiina työvuorosuunnitelmana, mutta se myös luo tukevan pohjan tarkemmalle työvuorosuunnittelulle.

Työvuorosuunnittelu tilausten tarkkuudella

Miles ERP:ssä kuljettajavalinta voidaan tehdä heti tilausta kirjattaessa – manuaalisesti tai automaattisesti. Lisäksi kuljettajien voidaan tarvittaessa antaa poimia vapaita tilauksia itselleen suoritettavaksi suoraan mobiilikäyttöliittymän tilauslistalta. Työvuorosuunnittelua varten järjestelmässä on kuitenkin myös oma sovelluksensa, jolla tilauksia voidaan järjestellä kuljettajille kootusti massamuokkaustoimintoja hyödyntäen.

Työvuorosuunnittelu-sovellus on tehokas apu vuorojen luonnissa, kun niiden kestot määräytyvät aamu- tai iltavuoro-tyyppisten kiinteiden aikojen sijaan kuljettajille etukäteen järjesteltyjen tilausten mukaan. Järjestelmä täydentää suunnitelmaan automaattisesti esimerkiksi työehtosopimuksen mukaiset täydennystunnit sekä tilausten väliset tauot ja odotukset, joten saat vaivatta käyttöösi optimoidut ja alan käytäntöjen mukaiset työvuorolistat.

Työvuorosuunnittelu-näkymä muodostuu jo kuljettajille järjestellyistä ja vielä ilman kuljettajaa olevista järjestelemättömistä tilauksista, jotka esitetään helposti hahmotettavana kokonaisuutena. Kalenterista näkymään saadaan henkilöstön käytettävyystiedot, jotka auttavat löytämään nopeasti kullekin tilaukselle käytettävissä olevat työntekijät. Näkymää voidaan muokata ryhmittelemällä: työntekijät voidaan ryhmitellä esimerkiksi yksikön, kalusto- ja henkilöstöryhmän mukaan, ja järjestelemättömät tilaukset esimerkiksi tilaajan, lähtö- ja kohdekaupungin tai tilausta suorittavan auton mukaan.

Sovellus esittää reaaliaikaisesti työntekijöiden toteutuneet ja suunnitellut tunnit sekä jakson kokonaistuntimäärän. Suunnittelun helpottamiseksi näkymässä voidaan korostaa esimerkiksi ylityötä ja pyhäpäiviä ja ottaa huomioon työehtosopimuksen asettamat rajoitteet työvuoroille. Mikäli kesken jakson tulee tarvetta pikaisille muutoksille, reaaliaikaisesti päivittyvät tilatiedot kunkin kuljettajan työvaiheesta helpottavat tilanteen hahmottamista.

Mallijaksot nopeuttavat työvuorosuunnittelua

Mallijakso-toiminto on luotu tehostamaan työvuorosuunnittelua, kun järjestelmässäsi on runsaasti toistuvia tilauksia, jotka järjestellään kuljettajille samankaltaisella tavalla jaksosta toiseen. Kun olet luonut työvuorosuunnitelman yhdelle jaksolle, voit tallentaa sen mallijaksoksi, jonka avulla tilaukset on helppo poimia mallin mukaisesti – joko yksittäin tai laajempina osakokonaisuuksina – kuljettajien suoritettaviksi muillekin jaksoille.

Mallijaksoja voidaan hyödyntää esimerkiksi silloin, kun:

  • alkuperäinen työvuorosuunnitelma kopioidaan uudelle jaksolle sellaisenaan
  • halutaan toteuttaa mallista hieman poikkeava työvuorosuunnitelma, esimerkiksi työvuorojen kierto kuljettajaryhmien sisällä

Ajosarjojen suunnittelu

Ajosarjasuunnittelu-toiminto auttaa toteuttamaan kuljettajille mahdollisimman kustannustehokkaat tehtäväkokonaisuudet, joita on helppo hallita työvuorosuunnittelussa.

  • toiminto auttaa esimerkiksi kilpailutuksissa tuottamalla käyttöösi liikenteen työvuorolistat, työntuntierittelyt, automäärän ja kilometrit
  • suunnittelun pohjana voidaan käyttää myös GTFS-aineistoa